Privacy verklaring

Binnenkort beschikbaar.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Heupink & Bloemen Tabak BV (HBT) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van HBT, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan HBT verstrekt. HBT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw (voor- en)achternaam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Waarom Heupink & Bloemen Tabak gegevens nodig heeft
HBT verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen.

Hoe lang Heupink & Bloemen Tabak gegevens bewaart
HBT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
HBT geeft alleen inzage aan derden indien het een officieel verzoek betreft, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van HBT worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. HBT gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
HBT maakt gebruik van Google-Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan HBT te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over het effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. HBT heeft hier geen invloed op.

HBT heeft Google geen toestemming gegeven om via HBT verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@heupink-bloemen.com. HBT zal zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken op uw verzoek reageren.

Beveiligen
HBT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van HBT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door HBT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met HBT op via info@heupink-bloemen.com.

www.heupink-bloemen.com is een website van Heupink & Bloemen Tabak BV.

Heupink & Bloemen Tabak BV is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 9

Vestigingsadres: De Mors 120

Inschrijvingsnummer KvK: 06051721

Telefoon: 0541 28 29 80

E-mailadres: info@heupink-bloemen.com